ยอดใหม่ช้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มเกิดจากอะไรครับ

ยอดใหม่ช้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มเกิดจากอะไรครับ

6 Likes

เป็นอาการของโรคใบติดที่เข้าทำลายที่ใบอ่อน

ช่วงนี้สภาพเหมาะต่อการระบาดของโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา มาก โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหนักและแรง เม็ดหฝนจะช่วยให้เชื้อสาเหตุโรคที่อาศัยอยู่ในดินกระเซ็นขึ้นมาบนใบ เชื้อจะเข้าทำลายใบพืชอย่างรวดเร็ว

๑.ถ้าเด็ดใบที่เป็นโรคออกได้ก็จะดี
๒.กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกไปเผาทำลาย เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคในแปลงปลูกให้น้อยลง จะช่วยลดการระบาดลงได้
๓.ช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรหมั่นสำรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการโรคบนกิ่งหรือใบ ควรตัดแต่งกิ่งส่วนที่เป็นโรคออกไปเผานอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ
๔. แสดงว่าในดินมีเชื้อสาเหตุโรคใบติดอยู่ในปริมาณมาก ควรหว่านรอบโคนด้วยไตรโคเดอร์ม่า ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรค รากเน่าโคนเน่าและเชื้อสาเหตุโรคใบติดได้

2 Likes

รีบเด็ดออกเลย ไม่งั้นมันลาม หน้าฝนราชอบมา

1 Like