ตอนนี้มีปัญหาคือเผือกไม่ค่อยโตอยากถามผู้รู้ช่วยแนะนำว่าควรจะใส่ปุ๋ยอะไรดีคะ่

ตอนนี้มีปัญหาคือเผือกไม่ค่อยโตอยากถามผู้รู้ช่วยแนะนำว่าควรจะใส่ปุ๋ยอะไรดีคะ่

1 Like

เผือกเล็กควรเน้นการเจริญทางลำต้นใบ แนะนำ 16-16-16 หลังเผือกเริ่มตั้งหัว กาบใบชูตั้งค่อยให้ปุ๋ย 13-13-21 เพื่อสร้างหัวและแป้ง