ข้าวโพดอายุ 30 วันต้องใช้ฮอโมนอะไรบำรุงครับ

ข้าวโพดอายุ 30 วันต้องใช้ฮอโมนอะไรบำรุงครับ

3 Likes

ไม่ต่องใช้

1 Like

1.ตอนอายุ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ย 46-0-0อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ในช่วงดินมีความชื้น
2.ช่วง 30 วันไม่ต้องใช้ฮฮร์โมน อะไรทั้งนั้นสิ้นเปลือง

3 Likes

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ