ถั่วลราซิล ปลูกสู้วัชพืชได้ไหมอยากกำจัด หญ้าพวกหญ้าขน โดยใช้ถั่วบราซิล ปกคลุมดินจะทำได้ไหมครับ

ถั่วลราซิล ปลูกสู้วัชพืชได้ไหม
อยากกำจัด หญ้าพวกหญ้าขน โดยใช้ถั่วบราซิล ปกคลุมดินจะทำได้ไหมครับ

น่าสนใจ ปลูกคลุมดินน่าจะได้อยู่นะ มีไนโตรเจน

เห็นบางคนก็ว่าไม่ช่วยเรื่องวัชพืชนะ