มันสำปะหลังอายุเกือบ 4 เดือนดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงสุด

มันสำปะหลังอายุเกือบ 4 เดือนดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไรจึงจะได้ผลผลิตสูงสุด

2 Likes

ใบเขียวดีมากเลยครับ

1.ควรใส่ปุ๋ยลงหัว 13-13-21 หรือ 13-8-35 อัตรา 50กิโลกรัม/ไร่ แบ่งใส่ 2ครั้ง
2.การให้นำ้สม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้ ผลผลิตเพิ่มแน่นอน
3.หมั่นตรวจดูศัตรูพืช เช่นเพลี้ยแป้ง ฯ
4.เก็บเก็บที่เปอร์เซนต์แป้งเหมาะ ความแก่12-18 เดือน

1 Like