เกิดจากอะไรครับ แก้ไขยังไง

เกิดจากอะไรครับ แก้ไขยังไง

4 Likes

มีรอยทำลายของเพลี้ยไฟใต้ขั้ว แต่อาการเหมือนน้ำร้อนลวกอาจจะเกิดจากการพ่นสารเคมีผสมหลายชนิดหรือมียาร้อน

1 Like

ถ้าเป็นเพราะยาร้อนแล้วทำไมเป็นแค่บางส่วนไม่เป็นทั้งหมด

เป็นแค่สันนิษฐาน เจ้าของสวนจะรู้ว่าพ่นอะไรไปก่อนหน้านี้ สาเหตุที่เกิดเป็นหย่อมมักจะเกิดกับสารที่ผสมไม่เข้ากันบางส่วนตกตะกอน ดังนั้นการเกิดพิษจะเกิดต้นท้ายๆ แต่ถ้าเจ้าของสวนไม่ได้พ่นปุ๋ยหรือสารเคมีก็ต้องไปหาต้นเหตุใหม่ ว่าเกิดจากอะไร

2 Likes