อันนี้ใช้ได้กับทุกเรียนปลูกใหมีมั้ยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

อันนี้ใช้ได้กับทุกเรียนปลูกใหมีมั้ยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผลิตภัณฑ์แบบนี้ตอบยาก ส่งตรวจห้องปฏิบัติการน่าจะดีที่สุดนะ

1 Like