เเนะนำยา กันไวรัส สำหรับเเตงกวาหน่อยคับ

เเนะนำยา กันไวรัส สำหรับเเตงกวาหน่อยคับ

1 Like

มีรูปอาการไหมคับพี่ ใช่ใบด่างแตงไหม

ไวรัสของแตงมีหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยๆคคือ ใบด่างแตง Cucumber Mosaic Virus :CMV ) ซึ่งมีเพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นแมลงพาหะ และ สามารถถ่ายทอดผ่านเครื่องมือทางการเกษตรเช่นกรรไกร หรือ มีดในการตัดแต่งต้นแตง เชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดได้อย่างง่ายดายด้วยการสัมผัสต้นพืชที่เป็นโรคแล้วไปสัมผัสต้นพืชที่ไม่มีเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังสามารถติดมากับเมล็ดได้ด้วย
เชื้อไวรัสโรคใบด่างแตง สามารถอยู่ข้ามฤดูได้ในวัชพืชข้ามปีหลายชนิด (perennial weed) โดยเฉพาะวัชพืชที่เพลี้ยอ่อนชอบอาศัย โดยแฝงอยู่รากวัชพืช เมื่อวัชพืชงอกขึ้นมา ไวรัสจะเคลื่อนที่กระจายไปสู่ใบใหม่ส่วนบน เพลี้ยอ่อนก็มาดูดกินน้ำเลี้ยงและนำเชื้อไวรัสแพร่กระจายไปยังพืชอาศัยอื่นโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงที่ปลูกในบริเวณนั้นได้
นอกจากนั้น บางครั้งอาจจะพบ Squash Mosaic Virus(SqMV) ปะปนมาด้วย ซึ่งการจำแนกอาการด้วยสายตาเป็นการยากมาก เพราะอาจจะเกิดปนกันทั้ง ๒ ชนิด ซึ่ง SqMv นี้ มีด้วงเต่าแตงเป็นแมลงพาหะ
ดังนั้นในการจัดการในแปลงปลูก
๑.ต้องดูแลควบคุมด้วงเต่าแตงและเพลี้ยอ่อนซึ่งเป็นแมลงพาหะของไวรัสแตง
๒.กำจัดวัชพืช มนแปลงปและรอบๆแปลง เพื่อไม่ให่เป็นที่อาศัยของแมลงงพาหะ