ขอสอบถามหน่อยมะระจีนเป็นโรคใบจุดใช้ยาตัวใหนฉีดครับ

ขอสอบถามหน่อยมะระจีนเป็นโรคใบจุดใช้ยาตัวใหนฉีดครับ

4 Likes

ลองใช้แมนโคเซบหรือโพลคลอราซครับ ยังไงลองส่งรูปอาการมาดูหน่อยนะครับ

ขอดูรูปด้วย เพราะใบจุดในมะระจีน มีโอกาสเป็นไปได้ จากเชื้อรา ๒ กลุ่มที่แตกต่างกันในการใช้สารคือ
๑. ราน้ำค้าง ซึ่งเป็นกลุ่มของราชั้นต่ำ
๒. ใบจุดอื่นๆ มี่เป็นเชื้อรากลุ่มที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ราชั้นต่ำ

ตามภาพครับ

ขอภาพด้านหลังใบด้วย เพื่อความแน่ใจ

ตามนี้ครับ

๑.ส่วนมาก เป็นอาการของโรคใบจุดจากแบคทีเรีย และมีโรคราน้ำค้างปนอยู่บ้างเล็กน้อย
๒. เริ่มด้วยพ่นสารกลุ่ม คอปเปอร์ เพื่อควบคุมแบคทีเรีย ช่วงแรกถ้าฝนไม่ตก พ่นทุก ๕ วัน สัก ๓ ครั้ง แล้วรอดูว่ามีการพัฒนาของโรคขึ้นไปที่ใบส่วนบนหรือไม่ พยายามพ่นให้ถูกส่วนใต้ใบ ไม่ต้องสนใจด้านหน้าใบ
๓. ในกรณีของโรคราน้ำค้าง อาจจะไม่ต้องใช้สารเฉพาะเจาะจงอะไร เพราะ สารคอปเปอร์แม้จะไม่ทำลายเส้นใยของเชื้อราโดยตรง แต่ก็ทำให้เส้นใยหยุดการพัฒนาได้ แล้วติดตามดูอาการต่อไปก่ออน

1 Like

ขอบคุณครับ