จุลินทรีย์หน่อกล้วยรักษาใบด่างในผักบุ้งจีนได้ไหมคับ

จุลินทรีย์​หน่อ​กล้วย​รักษาใบด่างในผักบุ้งจีน​ได้ไหมคับ

ขอดูรูปอาการผักบุ้งได้มั๊ยคะ ราสนิมขาวหรือป่าว

1 Like

จุลินทรีย์หน่อกล้วยเอาไว้ปรับปรุงดินมากกว่านะ ไม่น่ารักษาหรือป้องกันโรคได้