ข้าวผลผลิตไม่ดี ถั่วเป็นโลคจะทำอย่างไรค่ะ

ข้าวผลผลิตไม่ดี
ถั่วเป็นโลคจะทำอย่างไรค่ะ

1 Like