ฉันปลูกผักกาดหอมแบบต้นกล้าค่ะ

ฉันปลูกผักกาดหอมแบบต้นกล้าค่ะ

2 Likes

น่าสนใจจังค่ะ ต่างจากปลูกแบบปกติมากไหมคะ

ผักกาดหอมและผักสลัด กระแสความนิยมมาแรง การปลูกในแปลง หยอดเมล็1-2เมล็ดในหลุม ที่มีดินผสมปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าว 1:1:1แล้วกลบผสมพอปิดเมล็ด ระยะปลู15-20X15-20
ส่วนการปลูกแบบเพาะกล้า ให้ใส่ดินผสมดินผสมปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าว 1:1:1 ลงในกะบะเพาะอัดดินพอแน่น แล้วหยอดเมล็ดหลุมละเมล็ด รดน้ำ ประมาร 3 วันต้นกล้างอก พอเรีิ่มใจริง 2-3ใบก็ย้ายกล้าไปปลูกในภาชนะปลูก หรือลงแปลง ดูแลรดนำ้ ให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนค่อนข้าง สูง