ปาล์มอายุ 11 ปีใส่ปุ๋ยสูตรไหนค่ะบำรุงดอกและลูก

ปาล์มอายุ 11 ปีใส่ปุ๋ยสูตรไหนค่ะบำรุงดอกและลูก

1 Like

การปุ๋ยปาล์มที่ให้ผลแล้วมีแนวทางดังนี้

ชื่อปุ๋ย อัตรา กก./ต้น/ปี ครั้ง/ปี
แอมโมเนียมซัลเฟต 2.0-2.5 2-3
หินฟอสเฟต 1.0-1.5 1
โปแตสเซียมคลอไรด์ 2.0-2.5 2-3
กลีเซอร์ไรด์ 1.0-1.5 1
โบแรกซ์ 0.05-0.10 1
1 Like

ผมใส่ 10-10-30 บำรุงอยู่