น้าๆครับ ทุเรียนหนามจีบ นี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

น้าๆครับ ทุเรียนหนามจีบ นี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

11 Likes

ไม่เคยเจอเลยค่ะ ธาตุอาหารไม่ถึงหรือเปล่า

เกิดจากเพลี้ยไฟทำลายตั้งแต่ช่วงดอกต่อเนื่องจนติดผลเล็ก

2 Likes

ีมีวิธีป้องกันจะแนะนำพวกเราชาวสวนมั้ยค่ะ

ตัดทิ่งเลยจ้า

เพลี้ยไฟ ครับ เข้าทำลายช่วงติดผลระยะหางแย้ไหม้ ติดผลเล็ก
การป้องกัน พ่นยาก่อนดอกบานสัก1-2ครั้ง และ หลังดอกบานระยะหางแย้ ไหม้ ยาที่ใช้ อิมิดาคลอพริด อะบาเม็กติน ฟิโฟรนิล ฉีดพ่นเน้นบริเวณขั้ว ผล สลับกลุ่มยาด้วย เพื่อป้องกันแมลงดื้อยาครับ

1 Like

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้ 2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน

ตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ต้องดูแลรุ่นต่อไป ดูวิธีการผสมผสานด้านบน