ทุเรียนใส่ฟูราดานได้ป่าวคะ

ทุเรียนใส่ฟูราดานได้ป่าวคะ

2 Likes

ฟูราดานไม่มีขายแล้วครับ มีแต่สารสูตรเม็ดตัวอื่น แต่ใส่แล้วจะฆ่าเฉพาะแมลงในดิน

คาโบซัลแฟน ใช่ใหมครับจาร

มีแต่คาร์โบซัลแฟน5%จี หรือเบนฟูราคาร์บ3%จี ส่วนฟูราดาน(คาร์บูฟูแรน3%จีไม่มีการนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2552