หลังจากกับเกี่ยวข้าวเสร็จต้องการปลูกข้าวโพดเสริมกล้วยหอมเลี้ยงปลากระชังกบ

หลังจากกับเกี่ยวข้าวเสร็จต้องการปลูกข้าวโพดเสริมกล้วยหอมเลี้ยงปลากระชังกบ

6 Likes

เลี้ยงเยอะไม๊คะปลากระชัง

ถ้ามีบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำเพียงพอ ก็น่าลุยเลยนะครับ เป็นรายได้เสริม

เลี้ยงปลาอะไรครับท่าน