ปลูกข้ามโพด แล้ว ก็ปลูกข้าม

ปลูกข้ามโพด แล้ว ก็ปลูกข้าม

3 Likes

อิจฉาค่ะ เขียวสวยมากเลย วิวดีด้วย

นาเขียวเสียวมากครับ

ปลูกพืช หมุนเวียน จะช่วยรักษาแร่ธาตุในดินครับ