สุโขทัย มีร้านไหนขายกล้าไม้บ้างคับ

สุโขทัย​ มีร้านไหนขายกล้าไม้บ้างคับ

1 Like

ร้านค้าพันธ์ุไม้น่าจะมีทุกๆจังหวัดแหระครับ ลองถามเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรืออำเภอดู

ขอบคุณมากคับ
พอดีจะลงปลูก100ต้นคับ