พลูเป็นโรคโคนเน่า รากเน่า. ใช้ยาตัวไหนรักษา หรือป้องกันได้บ้างคับ พอเป็นแล้วต้นข้างๆเป็นตามไปด้วยเลื่อยๆคับ

พลูเป็นโรคโคนเน่า รากเน่า. ใช้ยาตัวไหนรักษา หรือป้องกันได้บ้างคับ พอเป็นแล้วต้นข้างๆเป็นตามไปด้วยเลื่อยๆคับ

1 Like

พลูเป็นโรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อราในดิน ไฟทอปทอร่า
๑.ต้นที่ตายแล้ว ถอนออก บริเวณนั้นนำปูนขาวมาใส่ไว้
๒. ต้นข้างเคียง อาจจะราดดินด้วย เมตาเลกซิลไว้ ๗-๑๐ วัน หลังจากนั้น หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.
๓. ต้นอื่นๆ ในสวนหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก

1 Like