ฉีดพ้นยาป้องกันราน้ำค้าง ต้องฉีดพ้นตอนเช้าหรือตอนเย็น แล้วต้องใช้ยาชนิดไหนบ้างครับ

ฉีดพ้นยาป้องกันราน้ำค้าง ต้องฉีดพ้นตอนเช้าหรือตอนเย็น แล้วต้องใช้ยาชนิดไหนบ้างครับ

1 Like

ราน้ำค้างดีที่สุดควรพ่นตอนเย็น เพราะเชื้อจะงอกในเวลากลางคืน ใบใีความชื้นเล็กน้อย
สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื้อราน้ำค้าง เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

และถ้าเป็นไปได้ พยายามรดน้ำตอนเช้า ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะยิ่งดี (หรือก่อนแดดร้อน) เพราะจะช่วยล้างส่วนขยายที่ถูกสร้างในเวลากลางคืน และจะแตกปลิวกระจายไปเมื่อถูกแสงแดด ให้ตกลงดินตายได้