อยากรู้ว่าต้นขนุนเป็นโรคอะไรครับ พยายามหลายอย่างแล้วไม่หาย

อยากรู้ว่าต้นขนุนเป็นโรคอะไรครับ พยายามหลายอย่างแล้วไม่หาย

1 Like

โรคใบไหม้ครับ

ขาดธาตุอาหาร