ปลูกหอมแบ่ง ไว้ทาน แต่ทำไมลำต้นไม่ตรง เหมือนในรูปเฟส คนอื่นเค้า

ปลูกหอมแบ่ง ไว้ทาน แต่ทำไมลำต้นไม่ตรง เหมือนในรูปเฟส คนอื่นเค้า

1 Like

ปลูกหอมแบ่ง ไว้ทาน แต่ทำไมลำต้นไม่ตรง เหมือนในรูปเฟส คนอื่นเค้า
ปัญหาเรื่องหอมแบ่งต้นไม่ตรงผอม น่าจะมาจาก
1.แสงไม่เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง/วัน
2.ปุ๋ยไม่เพียงพอหรือไม่

1 Like