ผลองุ่นแตกและรีดมีวีธีแก้ไขยังใงคับ

ผลองุ่นแตกและรีดมีวีธีแก้ไขยังใงคับ

1 Like

น่าจะเป็นเพราะการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคพืช เนื่องจากบนใบมีอาการของเโรคเยอะมาก
ถ้าสามารถพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน)กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะฟลูโอไพแรม)และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

ถ้าจะพผลิตระบบอินทรีย์ ใช้สารกลุ่มคอปเปอร์ แต่ก่อนพ่น พยายามตัดแต่งกิ่งใบและลูกที่เป็นโรคออกก่อน แล้วพ่นสารต่อเนื่องทุกๆ ๕ วัน

1 Like

ขอบคุณคับ