ชื้อผักในช็อปปี้ เขาแถม "เมล็ดเกียรติยศ" ให้ลองค้นหาในกูเกิลก็ไม่เจออยากรู้ว่าต้นเขาเป็นยังไงมีใครปลูกไหมค่ะ?

ชื้อผักในช็อปปี้

เขาแถม “เมล็ดเกียรติยศ” ให้
ลองค้นหาในกูเกิลก็ไม่เจอ

อยากรู้ว่าต้นเขาเป็นยังไง
มีใครปลูกไหมค่ะ ???