ทุเรียนอายุเริ่ม5ปีใส่ปุ๋ยอะไรเป็นขั้นตอน

ทุเรียนอายุเริ่ม5ปีใส่ปุ๋ยอะไรเป็นขั้นตอน

5 Likes

ทุเรียน 5 ปีถ้าปลูกเป็นการค้าก็จะออกผลกันหมดแล้วโดย
1.ปุ๋ยอิทรีย์ เน้นปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2 ปุ๋ยเคมี
2.1 ช่วงเลี้ยงต้นหรือฟื้นฟู หรือทำใบ เพื่อเตรียมการให้ต้นใบสมบูรณ์แนะนำ16-16-16หรือ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **อย่าลืมธาตุอาหารรองในช่วงแตกใบอ่อนเน้นแม็กนีเซียมและสังกะสี
2.2 ช่วงเตรียมความพร้อมในการออกดอก ใช้ปุ๋ย 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 12-24-12 สูตรใดสูตรหนึ่ง ช่วยให้การสร้างตาดอกสมบูรณ์ ดอกดก ช่วงก่อนดอกบานอาจพ่นแคลเซี่ยม+โบรอนทำให้ขั้วเหนียวเกสรสมบูรณ์
2.3 ช่วงขยายผล ขึ้นพู เพิ่มน้ำหนัก ใช้ 16-16-16
2.4 ช่วงผลหยุดโตพัฒนาคุณภาพ 13-13-21หรืออาจใช้สูตร 15-5-20 สูตรเดียวหลังติดผล-ผลแก่ก็ได้ หรืออาจเน้นเพิ่มเติมเป็นปุ๋ยน้ำตาลทางด่วนด้วยก็ได้ ต้องค่อยการเติบโต และการพัฒนาผลทุเรียนแต่ระยะมีความก้าวหน้าเพียงใด อันนี้แหละชาวสวนต้องค่อยเรียนรู้และปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
1.ผลขึ้นลูก


2.ผลขยาย
3.ขึ้นพู
4.ผลพัฒนา

3 Likes

สวนมีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟบ้างไหมครับ สวนผมยังแก้ไม่ตกเลย