อ้อยอายุ 1 เดือนควรใส่ปุ๋ยสูตรไหน

อ้อยอายุ 1 เดือนควรใส่ปุ๋ยสูตรไหน

2 Likes

ช่วงแตกกอใส่ 21-7-14 ไร่ละ 50 โลค่ะ

2 Likes