พื้นที่จังหวัดพะเยาปลูกพืชอะไรดีที่สุด

พื้นที่จังหวัดพะเยาปลูกพืชอะไรดีที่สุด

2 Likes

พะเยาอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาวจึงมีความเหมาะสมแก่การปลูกที่ต้องการอากาศหนาวเย็น ได้แก่ ลิ้นจี่ ตอนนี้ลิ้นจี่ห่อของแม่ใจอร่อยติดปากผู้บริโภค ทำแบบต้นเตี้ย ที่เจ้าของบริหารจัดการได้ ทั้การห่อผล การเก็บเกี่ยว การตัดแต่งพ่นสารเคมี
หรืออะโวกาโด พืชที่ให้ผลตอบแทนการผลิตสูง พื้นที่อื่นปลูกไม่ค่อยได้ผล ใช้หลักจัดการทรงพุ่มแบบต้นเตี้ยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ อาจจะปลูกมะม่วง เพื่อการค้าส่งออก จัดการง่ายกว่าแถมทำให้ออกนอกฤดูได้ราคาดีจัดการทรงพุ่มแบบต้นเตี้ย ห่อผลเช่นเดียวกัน อย่าหวังพึ่งฟ้า พึ่งฝน หรือเทวดาเลี้ยงคงไม่ได้อีกแล้ว เพราะเทวดามีคนปลดปล่อยให้ไปเกิดหมดแล้ว
1.ลิ้นจี่


2.มะม่วง
3.อะโวกาโด

ผมปลูกส้มกับลิ้นจี่อยู่พะเยา มีอะไรถามได้นะครับ ถ้าสนใจปลูก