ทุเรียน 2 ต้น ใบเหลืองตามภาพ เพราะขาดปุ๋ยหรือเป็นโรคอะไรครับ

ทุเรียน 2 ต้น ใบเหลืองตามภาพ เพราะขาดปุ๋ยหรือเป็นโรคอะไรครับ

4 Likes

ทุเรียนใบเหลืองหลักๆก็สามสาเหตุครับ ไม่เป็นเพราะขาดธาตุอาหารหรือใช้สารเคมี ก็อาจจะรากเน่าโคนเน่า รอคนอื่นมาช่วยดูนะครับว่าอาการน่าจะเป็นอะไร แต่ผมไม่คิดว่าเป็นเพราะรากเน่านะ ต้นยังดูดี

ตามทฤษฏี แล้ว อาการที่พืชใบเหลือง นั้นสาเหตุหลักมาจากระบบราก
ต้องไปวิเคาะห์ที่ระบบราก ว่ารากเสียหายจากอะไรได้บ้าง จนไม่สามารถดูดน้และอาหารขึ้นมาเลี้ยงส่วนบน เพราะลักษณะใบสลดลู่ลง
๑. ใส่ปุ๋ย หรือวัสดุ บางอย่างมากเกินไปจนส่งผลให้ปลายรากเสียหาย
๒ มีศัตรูทำลายที่บริเวณรากหรือโคนต้น
๓. มีเชื้อสาเหตุโรคพืชเข้าทำลาย

ลองพิจารณาดูนะคะ

3 Likes