ปลูกมะกรูดตัดใบ ตะไคร้ขายที่ไหนได้ครับ

ปลูกมะกรูดตัดใบ
ตะไคร้
ขายที่ไหนได้ครับ

1 Like

ลองติดต่อไร่ธาราทิพย์ผมทำส่งอยู่

1 Like