นาข้าวมีแต่หญ้า ควรทำแบบไหนดีครับ

นาข้าวมีแต่หญ้า ควรทำแบบไหนดีครับ

1 Like

พอมีรูปหรือรู้ไหมว่าหญ้าอะไร หญ้าแต่ละชนิดก็ใช้ยาต่างกันนะครับ

การกำจัดวัชพืชในนาข้าว แยกเป็นนาหว่านข้าวแห้ง นาดำ และนาหว่านน้ำตม ซึ่งจะมีทั้งวิธีเขตกรรม วิธีกล การใช้สารเคมีแบบยาคุมก่อนวัชพืชงอก และพ่นหลังจากวัชพืชงอก ดังนั้น ขอทราบรายละเอียดของนาข้าว อายุข้าว และกลุ่มของวัชพืชว่าเป็นใบแคบ ใบกว้าง หรือประเภทกก เพื่อจะได้แนะนำได้อย่างถูกต้อง