เพลี้ยเยอะมากปลูกถั่วฝักยาวครับ

เพลี้ย​เยอะมากปลูก​ถั่วฝักยาวครับ​

เพลี้ยอ่อนหรือคะ มีรูปไหม ถ้าเพลี้ยอ่อนถั่วคิดว่าใช้เชื้อราบิวเวอเรียน่าจะได้นะคะ

เพลี้ยชนิดไหนคับ เพลี้ยจักจั่นหรือเพลี้ยไฟ

ถั่วฝักยาวมีศัตรูจำพวกปากดูดหลายชนิด ทั้งเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงชนิดไหน คำแนะนำแตกต่างกันครับ