ในนาข้าวมีแต่หญ้าต้องใช้อะไรดีค่ะ

ในนาข้าวมีแต่หญ้าต้องใช้อะไรดีค่ะ

1 Like

ระบุชนิดหญ้าได้ไหมครับ จะได้แนะนำยาถูกครับ

1 Like

ในนาข้าวมีวัชพืช ขึ้นส่วนใหญ่จะขึ้นมาพร้อมและหลังการหว่านข้าวเป็นปัญหาการถอนในช่วงข้าวเล็กก็ทำได้ยาก ปัจจุมีสารเคมีกำจัดวัชพืชในนาข้าวออกมาจำหน่ายมากมาย ซึ่งจะยกเป็นตัวอย่าง ดังนี้
1.อีทอกซีซัลฟูรอน เอธิล+ควินคลอแรค
อัตราผสม 3%+47%WP ใช้กับวัชพืชเริ่มงอก หลังหว่านข้าว 8-12 วัน
อัตราการใช้ 50-75 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่้
การควบคุม ทั้งใบแคบและใบกว้าง ในแปลงข้าวประเภทนาหว่านน้ำตม
2.บิวทราคลอร์+โพปานิล
อัตราผสม 35%+35%EC ใช้กับวัชพืชเริ่มงอก หลังหว่านข้าว 7-12 วัน
อัตราการใช้ 175-245 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่้
การควบคุม ทั้งใบแคบและใบกว้าง ในแปลงข้าวประเภทนาหว่านน้ำตม/นาดำ
สารเคมีที่กล่าวมาอาจมีชื่อที่หลากหลาย ลองสอบถามจากร้านเคมีภัณฑ์ การเกษตร ถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติม ได้ที่หนังสือ สารกำจัดวัชพืชในประเทศไทยโดย อ.เพ็ญศรี นันทสมสราญ 2559