ผักบุ้งจีนใบด่าง แก้อย่างไรคับสาเหตุคืออะไร

ผัก​บุ้งจีน​ใบด่าง​ แก้อย่างไรคับสาเหตุคืออะไร

11 Likes

โรคราสนิมขาว เกืดจากความชื้นเยอะเกินไปหรือให้น้ำมากเกินไป ลองลดการให้น้ำ

เป็นอาการของโรคราสนิมขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

การจัดการ
สำหรับโรคราสนิมขาวนี้ ถ้ามีการระบาดของโรคแล้ว การป้องกันกำจัดในระยะนี้ทำได้ไม่ค่อยได้ผลนัก เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่ด้านใต้ใบ และ การปลูกผักบุ้งแน่นมาก การที่จะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชให้ถูกส่วนที่เป็นโรคนั้นกระทำได้ยาก
การระบาดของโรคราสนิมขาวนี้ อาจกล่าวได้ว่าเกิดเกือบตลอดปี จะมีประมาณ 2-3 เดือนที่เกษตรกรสามารถวางใจได้ว่าไม่มีโรคนี้แน่ๆ คือช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม นอกจากนั้นจะมีมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับสภาพอากาศ
เกษตรกรน่าจะลดความกังวลได้ระดับหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การคลุกกเมล็ดด้วยสาร ริโดมิล (เอพรอน) หรือ สารฯอื่นๆที่ใช้สำหรับพ่น เช่นสารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น โดยไม่ต้องพ่นสารป้องกันกำจัดอีกในช่วงที่มีการระบาดไม่มากนัก แต่ในช่วงฤดูฝนนอกจากการคลุกเมล็ดแล้ว อาจจะต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพซ้ำอีกครั้งในช่วงอายุประมาณ 7-10 วัน

การคลุกเมล็ด ถ้าใช้สารฯสำหรับพ่นคลุกจะต้องใช้หว่านให้หมด ไม่ควรเหลือเก็บไว้ แต่ถ้าใช้สารฯสำหรับคลุกเมล็ดโดยเฉพาะ สามารถเก็บไว้ได้

1 Like

ผมว่าระบาดขนาดนี้อาจต้องปลูกใหม่แล้วครับ ก่อนปลูกก็พรวนดินตากดิน แล้วเอาเมล็ดคุกสารป้องกันราก่อน

ที่บ้านปลูกกินเองก็เจอบ่อย

มีวิธีแก้ไขมั้ยค่ะ หลังจากที่เป็นแล้วทหรือต้องถอนทิ้งค่ะ

๑.ถ้าปลูกทานเอง เมื่อเริ่มพบอาการ ที่ใบล่างก่อน เด็ดใบทิ้ง ถอนต้นออกบ้างอย่าให้แน่นเกินไปให้มีการระบายอากาศดี
๒. ถ้าปลูกเพื่อจำหน่าย ก็คงต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามที่แนะนำไป เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง