ขอถามผู้รู้หน่อยคับทุเรียนพันธิ์หมอนทองืปลูกมาประมาน1ปีต้นไม่แจกใบอ่อนยอดไม่พุ่งเป็นเพราะอะไรคับ

ขอถามผู้รู้หน่อยคับทุเรียนพันธิ์หมอนทองืปลูกมาประมาน1ปีต้นไม่แจกใบอ่อนยอดไม่พุ่งเป็นเพราะอะไรคับ

3 Likes

รดน้ำยังไงบ้างครับ

1 Like

เป็นกับดินเปรี้ยวหรือเปล่า ลองวัดค่าดินดูครับ

1 Like

การที่ทุเรียนเล็กหงอย
1 การพรวนดินออกจากชายพุ่มตกเดินหน้าออกจากชาบพุ่มโดยรอบประมาณ30 เซนติเมตรเป็นวงแหวน และหว่านเชื้อราไตรเดอรมา ผสม รำข้าวผสม ปุ๋ยคอก 1:4:50-100 ลงดิน เมื่อดินโปร่ง จะช่วยทุเรียนแตกใบใหม่ได้
2ฟื้นฟูระบบรากด้วย1) ฟื้นฟูรากโดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 100 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 30-50 กรัม ในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นลงดินทุกๆ 7 วันจำนวน1- 2 ครั้ง
3.การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 600 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมผสมยาป้องกันเชื้อราในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2 ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น

1 Like