ข้าวเป็นโรคใช้ยาอะไรค่ะ

ข้าวเป็นโรคใช้ยาอะไรค่ะ

3 Likes

โรคอะไร ละคะ ถ่ายรูปมาให้ดูก็ดี

โรคอะไรครับ แต่ละโรครักษาต่างกัน

ข้าวใบเหลือง ใบไหม้หรือเป็นโรคอื่นคะ ถ่ายรูปมาน้าา จะได้ช่วยกันดู

เป็นโรคอะไรครับ ถ่ายรูปมาให้ดูกันบ้างนะครับ