ลองปลูกกล้วยแล้วเลี้ยงปลาสวายและปลาตะเคียนในสวนยาง ทำแบบผสมผสาน

ลองปลูกกล้วยแล้วเลี้ยงปลาสวายและปลาตะเคียนในสวนยาง ทำแบบผสมผสาน

1 Like

บ่อใหญ่ดีจังครับ ต้องแยกบ่อไม๊สวายกับตะเคียน

1 Like

ดีจังเลยครับ มีทั้งกล้วยทั้งปลากิน

1 Like

บ่อใหญ่ ดูอุดมสมบูรณ์ดีจัง