ระหว่างฝังเข็มเเก้โคนเน่ากับฉีดยาพ่นรอบโคนอันไหนดีกว่ากันครับ

ระหว่างฝังเข็มเเก้โคนเน่ากับฉีดยาพ่นรอบโคนอันไหนดีกว่ากันครับ

ส่วนตัวผมว่าฝังเข็ม คนอื่นว่าไงครับ

1 Like

สำหรับผมฝังเข็มเช่นกันครับ

1 Like

ผมอยากลองทั้งสองอย่างเลย เป็นกรณีศึกษาครับ

การแนะนำในการลดความเสียหายของโรครากเน่าโคนเน่าจะมี ๒ ลักษณะคือ
๑.ถากแผลออกแล้วป้ายสาร หรือ
๒. ฉีดเข้าต้น หรือที่บางคนเรียกว่าฝังเข็ม
ไม่มีการแนะนำให้ฉีดพ่นรอบโคน
ดังนั้้นถ้าจะตอบคำถามก็คงต้องเป็นการฝังเข็ม

1 Like

ที่สวนเคยฉีดเข้าต้นครับ ได้ผลดีเลย

1 Like