เน่าก่อนสุก

เน่าก่อนสุก

3 Likes

ผลลำไยเน่าก่อนสุกใช่ไม๊ครับ โดนเชื้อราซักตัวผมจำชื่อไม่ได้

ถ้าเกิดจากราจริงๆ ผลกับใบร่วง รีบเก็บไปทำลายครับ ไม่งั้นเชื้อรามันจะสะสมอยู่ในดิน พอจะมีรูปไหมครับ

ผลที่เน่านั้นแตกก่อนเน่า หรือไม่แตกแต่เน่าไปเลย เพราะทั้ง๒ อาการเป็นเชื้อราต่างกลุ่มกัน

พอจะมีรูปไหนครับ