กำงลังจะปลูกมะละกอแขกดำขอคำแนะนำวิธีปลูกด้วย

กำงลังจะปลูกมะละกอแขกดำขอคำแนะนำวิธีปลูกด้วย

1 Like

กำงลังจะปลูกมะละกอแขกดำขอคำแนะนำวิธีปลูกด้วย

การปลูกมะละกอ

1.ต้องเตรียมดินให้สูงแบบพูนโคกหรือ ยกร่องเป็นเนินหลังเต่าเพื่ป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณรากทำให้เป็นรากเน่าตายได้
2.ควรส่งดินไปวิเคราะห์
3.ทำการเตรียมดินและปรับปรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน+ปุ๋ยคอกเก่า1.5-2.0 ตัน
4.ไถพรวน ทำเนินหลังเต่ากว้าง 2 เมตรสูง 40 เซนติเมตร หรือพูนโคกกว้าง1.5-2.0 เมตร สูง40 เซนติเมตร เพื่อป้องกันโรครากเน่าประการหนึ่ง เติบโตเร็ว ออกลูกเร็วต้นแข็งแรง
5การปลูกอย่าให้ชิดกันเกินไปแนะนำ 2.50X3.00 เมตร
6.การใส่ปุ๋ย ไ่ม่ควรเน้นแต่ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวควรให้มีโปแตสเซี่ยมอยู่ในสูตรด้วยทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอกับอายุต้นและปริมาณการติดผล เพื่อให้ต้นมะละกอแข็งแรง
เช่นช่วงมะละกอเล็ก สูตร 16-16-16+15-0- 0+26.5CaO+ธาตุรอง/เสริม
6.2ช่วงเริ่งการออกดอก 12-24-12-หรือ 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี
6.3ช่วงขยายผล 16-16-16+15-0- 0+26.5CaO+แคลเซี่ยม-โบรอน ช่วงพัฒนาคุณภาพ ให้ตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 หรือ 8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน (มะละกอออกดอกต่อเนื่องผลทยอยแก่)
.7.การไว้ผล แต่พอเหมาะ ควรทำการปลิดผลแคระแกร็นไม่ได้รูปทรง หรือผลที่ผสมไม่สมบูรณ์ผลเล็กแตกต่างผลอื่นๆ ผลรูปพริก เพื่อให้ผลใหญ่มีคุณภาพ
.อย่าแขวนผลมะละกอไว้บนต้นนานเกินไป
การเก็บเกี่ยว เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวต้องรีบเก็บ มะละกอดิบเก็บที่ผลโตเต็มที่ ส่วนมะละกอสุกเก็บที่ระยะแต้มสี 20% การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยทำให้มะละกอไม่ทรุดโทรมและไม่เป็นโรคง่าย
โรคและแมลงที่สำคัญ เพลี้ยทั้งหลาย เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว
โรคที่สำคัญไได้แก่ ใบด่าง ใบจุดวงแหวน โรครากเน่าและโคนเน่า(ต้องระบายน้ำออกจากแปลงให้ดีช่วงฝนชุก)
การบริหารจัดการเพื่อลดการระบาดของไวรัส
1.กำจัดพืชอาศัยของแมลงพวกเพลี้ยฯและแมลงหวี่ขาว เช่น ตำลึง มะเขือพวง หรือวัชพืชให้สะอาด
2.หมั่นดูแลป้องกันไม่ให้มดเข้ามาในแปลงปลูก และบนต้นมะละกอโดยใช้เทปพันที่ที่โคนต้นแล้วผ้าชุบน้ำมันขี้โล้หรือน้ำมันเครื่องเก่าพันทับที่ลอยเทปพลาสติก และหมั่นสังเกตและเติมน้ำมันให้เปียกชื้นเสมอๆ
3.การให้น้ำทางสายยางพ่นไปที่ คอ ก้านใบผลอ่อนเพื่อไล่พวกเพลี้ยและตัวอ่อนให้หล่นลงมาตาย
4.ใช้กับดักกาวเหนียว เพื่อดักตัวแม่ของเพลี้ย
5.หากมีการระบาดของแมลงก่อนใช้สารเคมี ให้ลองใช้สารสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพ เช่นโล่ติ๊น สะเดา ตะไคร้หอมฯ

การปลูกมะละกอแบบพูนโคก

1 Like