อยากได้พันธุ์ไก่จากปศุสัตว์ ต้องทำยังไงครับ

อยากได้พันธุ์ไก่จากปศุสัตว์ ต้องทำยังไงครับ

ผมว่าเรื่องนี้คงต้องสอบถามปศุสัตว์ จังหวัด น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน