ข้าวไม่หนารวงข้าวไม่โต

ข้าวไม่หนารวงข้าวไม่โต

รวงข้าวไม่หนาเมล็ดลีบเล็ก

ใส่ปุ๋ยสูตรไหนอยุ่ครับ รวงข้าวไม่โตอาจจะเกิดจากขาดธาตุอาหาร

มีรูปไหมครับ และข้าวพันธุ์อะไร และใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับ

พันธุ์อะไรคับ ปลูกแถวไหน