ไม่มีประสบการณ์ต้องการลงทุนปลูกมะระ5ไร่ปรึกษาหน่อยครับ

ไม่มีประสบการณ์ต้องการลงทุนปลูกมะระ5ไร่ปรึกษาหน่อยครับ

3 Likes

การปลูกมะระจีน
การเตรียมพื้นที่
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์ กรณีปลูกมากเป็นการค้า
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 1.50 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด50-75X100-120เซนติเมตร แถวคู่ เว้นขอบแปลงข้างละ15-25 เซนติเมตร
8เพาะกล้า 15-20วันก็ย้ายกล้า
9.การทำค้างแบบกระโจมหรือเสาเดี่ยวปักข้างหลุมต้นกล้าแล้วใช้ไม้ไผ่ยึดด้านบนแล้วขึงเชือกไนลอนสำเร็จรูป หรือตาข่ายพลาสติก ขึงระหว่างเสาก็ได้
10 การให้ปุ๋ย เคมี
10.1รองก้นหลุม 13-13-21 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
10.2 ระยะย้ายกล้า 7-10 วัน ให้ 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่
10.3 อายุ 20 วันหลังงอก ใส่ 15-15-15อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่
10.4 หลังออกดอกแล้วให้ปุ๋ย 13-13-21อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
11.ให้น้ำสม่ำเสมออย่าให้แฉะ สังเกตุทีใบถ้าสลดขึ้นน้ำ
12.พรวนดิน กำจัดวัชพืช
13.ห่อผลหลังขยายเพื่อป้องกันหนอนเจาะผล และทำให้ผิวสวย ก่อนห่อพ่นยาแมลงและเชื้อรา
14.ศัตรูพืช โรคเน่าคอดิน เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนแมลงวันเจาะเถา

1 Like

พันธุ์เขียวหยก 16 เห็นเขานิยมปลูกกัน

2 Likes

ลองแบ่งปลูกซักไร่นึงก่อน ที่เหลือปลูกพืชที่ปลูกเป็นอยู่แล้ว ถ้าได้ผลดีค่อยลองขยายดูนะครับ

2 Likes