ผมปลูกหอมแบงแล้วปลายหอมแห้งสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

ผมปลูกหอมแบงแล้วปลายหอมแห้งสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

1 Like

๑.ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ไม่ใช่ให้ครั้งละมากๆแล้วปล่อยไว้หลายวันค่อยให้อีกครั้ง
ยิ่งอากาศร้อนลมแรงการสูญเสียน้ำเกิดขึ้นเร็วปลายใบหอมจะคายน้ำตลอดเวลา
๒. ต้องพิจารณาการใช้สารเคมีต่างๆที่ผสมกันในแต่ละครั้ง มีโอกาสที่จะทำให้เกิดพิษกับพืช ปลายใบแห้งได้

และหลังจากปลายใบแห้งอาจจะมีเขื้อราอื่นแทรกซ้อนได้เมื่อมีฝน