ปลูกทุเรียนได้5เดือน ใส่ปุ๋ยคอกได้มั้ยค่ะ

ปลูกทุเรียนได้5เดือน ใส่ปุ๋ยคอกได้มั้ยค่ะ

ได้เลยครับ ปุ๋ย อินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้โซดาไฟ หรือสารเคมีอื่นใดมาทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติยิ่งปลอดภัยมากและ เนื้อปุ๋ย(์N-P-K)สูงที่คือขี้ค้างคาว รองลงมาได้แก่ ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า ขี้ช้าง