สลัดต้นยืดแก้ยังไงค่ะ ตอนต้นปลูกช่วงเเรกต้นไม่ได้ยืด พึ่งมายืดช่วงหลังวัสดุปลูกดิน ดิน + ปุ๋ยคอกหมัก + ขุยมะพร้าว อัตร

สลัดต้นยืดแก้ยังไงค่ะ
ตอนต้นปลูกช่วงเเรกต้นไม่ได้ยืด พึ่งมายืดช่วงหลัง

วัสดุปลูกดิน ดิน + ปุ๋ยคอกหมัก + ขุยมะพร้าว อัตรา 1:1:2

บริเวณปลูกก็มุงสเเลน 50%
รดน้ำเช้าเย็น

แต่สุดท้ายต้นยืดไม่โต

5 Likes

แสงน้อยไปครับต้นเลยยืด หลังย้ายปลูกและต้นตั้งตัวได้แล้วต้องให้แสงเต็มที่ เอาสแลนออกครับ

3 Likes

พออายุ 15 วัน แล้วควรให้รับแสงแดด ทั้งวันครับ

2 Likes

แสงไม่พอจ้า ต้นเลยยึด

2 Likes

แสงน้อยไปครับ

อายุปลูกเท่าไร เกินเวลาเก็บก็ยึด แสงน้อยก็ยึด ทั้งร่มไม้ทั้งฝนตกทั้งสแลนก็เป็นเหตุครับ

1 Like