ทุเรียนแมลงกินใบทำอย่างไรดีครับ

ทุเรียนแมลงกินใบทำอย่างไรดีครับ

2 Likes

ใช้ยาฆ่าหนอนครับ

1 Like

ยาฆ่าหนอนอะไรดีครับ

ทั่วไปครับ

แมลงที่กัดกินใบมี 2กลุ่ม คือ1)กลุ่มหนอนผีเสื้อ เช่น หนอนคืบ หนอนบุ้ง 2)กลุ่มด้วง เช่น แมลงนูน แมลงกินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ การใช้สารเคมีจะแตกต่างกัน ไม่ใช่ว่าจะใช้ยาอะไรก็ได้ ดังนั้นควรสำรวจสวนตอนกลางคืนเพื่อดูว่าต้นเหตุเป็นหนอนหรือด้วง และดูการระบาดว่ามากหรือน้อย กรณีของหนอนขนาดใหญ่ เช่น หนอนแก้ว หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก หนอนผีเสื้อจรวดซึ่งมีขนาดใหญ่มากสามารถกินใบทุเรียนต้นเล็กหมดชั่วข้ามคืนแม้จะมีแค่ตัวสองตัว ซึ่งจับทำลายโดยไม่ต้องพ่นสารก็ได้

1 Like

พวกหนอนผีเสื้อนี่จับทำลายได้นะ หรือกลางคืนส่องไฟแล้วจับ ไม่ให้มันวางไข่

1 Like