แคลเซี่ยมโบรอน ฉีดแล้ว ทำให้ฝรั่งลูกดกใหมครับ

แคลเซี่ยมโบรอน ฉีดแล้ว ทำให้ฝรั่งลูกดกใหมครับ

2 Likes

ช่วยให้เกสรแข็งแรงการผสมติดผลดีขึ้น ลูกก็ดกขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้การเตรียมต้นก่อนตัดแต่งกิ่ง ต้นต้องสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารมาก่อนแล้ว มีการให้ปุ๋ยสะสมตาดอกมาก่อนออกดอกด้วยนะครับ มีการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการน้ำและปุ๋ยที่ดี

2 Likes

กำลังสนใจอยู่พอดีค่ะ ขอบคุณอาจารยฺมนูค่ะ

ตามอ.มนูครับ ลองเน้นใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงด้วย ลดการลูกร่วง ลูกใหญ่ รสหวานครับผม

1 Like

ช่วยให้ติดผลได้มากขึ้นครับ ชาวสวนใช้เยอะเลย

1 Like

ดูแลต้นรวมๆก่อนฉีดนะคะ

1 Like