ราคาถูกมากๆ

ราคาถูกมากๆ

1 Like

ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เป็นปีพิเศษ ตลาดตาย คนไม่ค่อยออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอย

  1. ลองขายออนไลน์ ดูจะช่วยเราได้ขายในราคาที่สูงขึ้นได้
    2.ลองแปรรูป ช่วยเพิ่มมูลค่าหน่อไม้ได้
1 Like