ขออนุญาตสอบถามค่ะ ต้นข้าวตอนแรกเขียวมากค่ะ พอสักพักเป็นดังภาพเลยค่ะ ขอถามผู้มีความรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด มีวิธีการแก้ไขอย

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ต้นข้าวตอนแรกเขียวมากค่ะ พอสักพักเป็นดังภาพเลยค่ะ ขอถามผู้มีความรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ

1 Like

ข้าวใช่ไหมค่ะ

ข้าวค่ะ

ได้ใส่ปุ๋ยหรือฉีดยาอะไรไปไหมคะ

น่าจะหนอนม้วนใบข้าวครับ

ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยฉีดยาคะ

๑. ก่อนปลูกได้พ่นสารกำจัดวัชพืชหรือไม่ บางครั้งถ้าใช้สารกำจัดวัชพืช จะมีการสะสมของสารฯในส่วนที่ลุ่มเพราะน้ำจะไหลสารฯมารวมที่บรีเวณนั้นมากทำให้ เกิดอาการพิษกับพืช หรือ

๒. โรคกายใบแห้ง เป็ยอาการที่เกิดจากเชื้อรา ตามกาบใบตรงบริเวณใกล้ระดับน้ำ จะเกิดแผลสีเขียวปนเทาขนาดเล็กๆ และต่อมาแผลจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนมีขนาดไม่จำกัดและขยายลุกลามไปถึบใบข้าว ถ้าเป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอแผลสามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวงข้าว ทำให้ใบและกาบใบเกี่ยวแห้ง ผลผลิตลดลง

พิจารณาดูอาการตามที่กล่าวมา แลัวตัดสินใจในการแก้ปัญหา ดูให้แน่ใจว่าไม่ใช่เพราะกรณีที่ ๑ จึงจะใช้สารฯ

แนวทางการจัดการ

๑.หลังเก็บเกี่ยวข้าว ควรเผาตอซังและพลิกหน้าดินเพื่อทำลายเม็ดขยายพันธุ์ของเชื้อรา

๒. กำจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ำ เพื่อลดโอกาสการฟักตัวและป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรค

๓. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น กข ๑๑

๔. ใช้สารป้องกันกำจัดโรคคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) สาร เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes