ทำอย่างไรให้ยางออกดี

ทำอย่างไรให้ยางออกดี

การที่น้ำยางจะออกมามากนั้น ขึ้นการดูแล
การจัดการปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก10-15 กิโลกรัม/ต้น/ปี ส่วนปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปีแบ่งใส่ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน การกรีดตามหลักวิชาการกำหนด และรักษาหน้ากรีดอย่าให้แห้งหรือตาย

1 Like

ขอบคุณครับ